Happy Women’s Day. 

Writer: Kishor D. Khunti (Rahul) 

લેખક : કિશોર ડી. ખુંટી(રાહુલ)

“શકિત ને શકિતની ખબર નથી,”

તને તારી ખબર નથી ને મને મારી ખબર નથી,

સાંભળ્યું છે ઘણા ને કહેતા,  નારી જ છે જન્મ આપનારી છતાં નારીને તેની અણસાર પણ નથી,

શહયા કરે છે સામાજિક શાષણો તોય

પોતાની અવગણના ની એને ખબર નથી 
જણાવું છું આજ તુજને એ નારી,

જો તુજ છે જગત જણનારી તોયે
તુજ શું કામ છે સઘળૂં સહનારી ?
જો જણે છે નારી જ નર તો પણ શું કામ રહે છે ઓસિયાળી?

જો નારી જઝુમીને બને છે બાળ જણનારી, તો કેમ ન બની શકે અત્યાચારો ને હણનારી?

નારી છે સૌ શિક્ષકો સમાન તો એક સીખ આપી શું કામ ન બની શકે સામાજિક વિચારધારા સુધારનારી?

સૌ શિક્ષકો એ ભણાવ્યા હશેને નારી ને લાંછન લગાડનારા નુગરા નરોને?

તોયે સુધાર માટે જરૂરી હોઈશ તુજ સર્વે શકિતશાળી એવી બસ તુ જ એક નારી,
પોષણ પામે છે મારી અર્ધાંગીનીના ઉદરમાં જે, હું ઈચ્છું છું અવતારનાર એ પણ હોય એક નારી, 

પછી જોવ છું એ જંગલી જોરાવરોના જડબા કેમ ઉચ્ચારે કટુ વચનો,
કારણ બનાવીશું હું ને મારી અર્ધાંગીની એ નારીને, જે હડાહડ હાંક મારીને કહેશે. 

“નારી જ બસ નારી  શકિતશાળી”
નારી દિવસ અર્થે રાહુલભાઇના સરસ અને સાહસીક શબ્દો માટે કોટી કોટી ધન્ય​વાદ.. આજ એ હરેક નારીને સલામ જે પડ્યા ભાંગ્યા પછી પણ અડિખમ ઉભી છે. નારી તુ કદી ના હારી. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s